วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาพการทำไม้กวาด 


การทำไม้กวาดดอกอ้อ
 ชื่อ การทำไม้กวาดดอกอ้อ
วัสดุ
1. ดอกอ้อ
2. ลวด
3. หวาย
วิธีการทำ
วิธีการทำไม้กวาดดอกอ้อ ดึงแขนงของที่เป็นฝอยดอกอ้อประมาณครึ่งหนึ่งให้เหลือแขนงก้านดอกติดลำต้นที่ปลายไว้ครึ่งหนึ่ง ให้แยกไว้เป็นพวก ๆ เมื่อดึงแขนงที่เป็นฝอยของดอกอ้อได้มากพอสมควรหรือพอที่จะผูกไม้กวาดได้แล้ว จึงเริ่มเอาแขนงที่เป็นฝอยนั้นมัดเป็นวงกลมมัดเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณมัดละ 1 เซนติเมตร จากนั้นนำเอาลำต้นของดอกอ้อประมาณ 4 ต้น ให้เอาแขนงของดอกอ้อที่มัดไว้ 1 มัด นำมารวบเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดเส้นเล็กผูกให้กระชับและแข็งแรงพอจะมัดเป็นไม้กวาดได้นำแขนงของดอกอ้อและก้านของดอกอ้อมาผูกรวมกันเป็นมัดเดียว ขั้นตอนในการผูกไม้กวาดดอกอ้อนั้น ไม้กวาดดอกอ้อ 1 อัน ประมาณ 30 ก้าน มีจำนวน 7 มัด ที่ได้ผูกรวมทั้งลำต้นและแขนงของดอกอ้อรวมเป็นมัดขนาดกลางเอาก้านดอกอ้อที่ผูกติดแขนงฝอยมา 7 มัด ให้เอาชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาผูกเรียงแถวตามลำดับเข้าด้วยกันกับหวายหรือลวดผูกให้แน่นแล้วจึงเอาชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ผูกรวมเข้าไป ส่วนชุดที่ 5 ผูกรวมกับชุดที่ 6 เหลือชุดที่ 7 เป็นชุดสุดท้ายที่จะผูกรวมเข้าไป จากนั้นมัดด้วยเชือกหวาย หรือลวดให้แน่น เพื่อป้องกันการหลอมตัวของไม้กวาดดอกอ้อ นอกจากนี้ก้านดอกอ้อจะยาวประมาณ 1 เมตร ใช้เชือกหวายหรือลวดผูกเป็นระยะ ที่ด้ามไม้กวาดเพื่อให้ไม้กวาดแต่ละอันมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานดี

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

                                                 
    ไม้กวาด   

             ไม้กวาด คืออุปกรณ์สำหรับให้ในการทำความสะอาดพื้นโดยแบ่งประเภทตามพื้นที่ใช้งาน ได้แก่
ผนังห้องหรือตามมุมตึกจะใช้ไม้กวาดหยากไย่

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การทำไม้กวาด ดอกหญ้า
ถ้าจะพูดถึงไม้กวาดดอกหญ้า ก็จะปฏิเสษไม่ได้ว่าไม่รู้จัก เพราะไม้กวาดอยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไม้กวาดไว้เพื่อทำความสะอาดบ้านหรือปัดหยากใย่ บางบ้านก็ทำขึ้นมาไว้ใช้เองหรือทำเพื่อนำมาจำหน่ายหารายได้เสริมอีกทางด้วย     
     ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้า ที่ขึ้นอยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูง ซึ่งการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้ว คนส่วนใหญ๋ก็จะหันมาทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมแทน เพราะต้นดอกหญ้าส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์  แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม